Datahost s.r.o.

TLS

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

TLS

Protokol Transport Layer Security (TLS) a jeho předchůdce Secure Sockets Layer (SSL) jsou kryptografické protokoly, poskytující možnost zabezpečené komunikace na Internetu pro služby jako WWW, elektronická pošta, internetový fax a další datové přenosy. Mezi protokoly SSL 3.0 a TLS 1.0 jsou drobné rozdíly, ale v zásadě jsou stejné. Zde použitý termín „TLS“ se týká obou dvou, pokud není z kontextu zřejmý opak.

Protokol(y) TLS umožňují aplikacím komunikovat po síti způsobem, který zabraňuje odposlouchávání či falšování zpráv. Pomocí kryptografie poskytuje TLS svým koncovým bodům autentizaci a soukromí při komunikaci Internetem. Typicky je autentizován pouze server (tedy jeho totožnost je zaručena), zatímco klient zůstává neautentizován. To znamená, že koncový uživatel (ať člověk či aplikace, jako třeba webový prohlížeč) si může být jist, s kým komunikuje.

Byl pro Vás tento návod užitečný?