Datahost s.r.o.

Konfigurace PHPMailer pro odesílání emailů

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email

Konfigurace PHPMailer pro odesílání emailů

Host: mail.datahost.cz
SMTPAuth: true
Username: nějaký aktivní email pro Vaší doménu
Password: heslo k aktivnímu emailu
SMTPSecure: TLS
Port: 587

Ukázka konfigurace:

$mail = new PHPMailer;
// $mail->isSMTP();
$mail->Host = _s("mail.datahost.cz");
$mail->SMTPOptions = array(
'ssl' => array(
'verify_peer' => false,
'verify_peer_name' => false,
'allow_self_signed' => true
)
);

$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = _s("email@vasedomena.cz");
$mail->Password = _s("heslokemailu");
$mail->SMTPSecure = 'TLS';
$mail->Port = 587;

Nejčastější návody

Byl pro Vás tento návod užitečný?