Datahost s.r.o.

Konfigurace PHPMailer pro odesílání emailů

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Konfigurace PHPMailer pro odesílání emailů

Host: mail.datahost.cz
SMTPAuth: true
Username: nějaký aktivní email pro Vaší doménu
Password: heslo k aktivnímu emailu
SMTPSecure: ssl
Port: 465

Ukázka konfigurace:

Novější PHPMailer:

 class PHPMailer
{

  public $Mailer = 'smtp';
  public $Host = 'mail.datahost.cz';
  public $Port = 465;
  public $SMTPSecure = 'ssl';
  public $SMTPAuth = true;
  public $SMTPOptions = array(
    'ssl' => array(
    'verify_peer' => false,
    'verify_peer_name' => false,
    'allow_self_signed' => true
    )
  );
  public $Username = 'email@vasedomena.cz';
  public $Password = 'heslokemailu';

Starší PHPMailer:


  $mail->isSMTP();              
  $mail->Host = _s("mail.datahost.cz");
  $mail->SMTPOptions = array(
    'ssl' => array(
      'verify_peer' => false,
      'verify_peer_name' => false,
      'allow_self_signed' => true
    )
  );

  $mail->SMTPAuth = true;
  $mail->Username = _s("email@vasedomena.cz");
  $mail->Password = _s("heslokemailu");
  $mail->SMTPSecure = 'ssl';
  $mail->Port = 465;

Nejčastější návody

Byl pro Vás tento návod užitečný?