Datahost s.r.o.

Jak se platí za webhosting?

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Jak se platí za webhosting?

Podrobné informace ohledně plateb za webhosting a doménová jména najdete v sekci Fakturace a Platby.

01/ Platba za webhostingové služby

Po uplynutí měsíčního zkušebního provozu je Vám zaslána výzva k platbě na kontaktní email uvedený při objednávce tuto výzvu k platbě je nutno uhradit. Pokud nebude platba připsána na náš účet včas, může být daná služba po 2x urgenci pozastavena. Tato výzva k platbě nahrazuje dříve zasílané zálohové faktury. Faktura ve formátu .PDF Vám bude vystavena a elektronicky zaslána po zaplacení této výzvy k platbě.

02/ Platba za serverhousingové služby

Při zřízení služby a podpisu serverhousingové smlouvy je Vám zaslána výzva k platbě na kontaktní email uvedený při objednávce tuto výzvu k platbě je nutno uhradit. Pokud nebude platba připsána na náš účet včas, bude daná služba po 1x urgenci pozastavena. Tato výzva k platbě nahrazuje dříve zasílané zálohové faktury. Faktura ve formátu .PDF Vám bude vystavena a elektronicky zaslána po zaplacení této výzvy k platbě.

03/ Platba za doménové jména

Při registraci nového doménového jména Vám přijde výzva k platbě od našeho registrátora IGNUM s.r.o. (domena.cz), kterou je nutno zaplatit pro zprovoznění domény. Tyto poplatky za .cz, .com, .net, .org, .biz, .info domény se fakturují ihned, aby mohla byt doména funkční. Nikoli až po skončení měsíčního zkušebního zkušebního provozu.

Platby se přednostně účtují v intervalu 1 rok. Tyto platby jsou minimální možné. Ve všech případech je vystavena výzva k platbě.
Pokud zákazník ve zkušební době písemně (emailem) nepožádá o ukončení poskytované služby, bere se jeho objednávka jako závazná a je povinnen zaplatit fakturu v termínu splatnosti. Její nezaplacení může mít za následek pozastavení/ukončení služby a případné vymáhání dlužné částky.

Byl pro Vás tento návod užitečný?