Datahost s.r.o.

Jak převést doménu k jinému registrátorovi?

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Jak převést doménu k jinému registrátorovi?

Kontaktujte Vámi vybraného nového registrátora, který zařídí vše potřebné. K úspěšné změně je novému registrátorovi potřeba sdělit heslo pro transfer.

Co je to heslo pro transfer?

Heslo pro transfer (také se můžete setkat s pojmem „authinfo“) je heslo, které má každé jméno domény, kontakt, sada nameserverů i sada klíčů.

Toto heslo slouží k potvrzení převodu jména domény (kontaktu, sady nameserverů, sady klíčů) od jednoho registrátora ke druhému. V případě, že se rozhodnete jméno domény (kontakt, sadu nameserverů, sadu klíčů) převést k jinému registrátorovi, musíte mu toto heslo sdělit, aby se přesun mohl uskutečnit. Bez znalosti tohoto hesla není nový registrátor oprávněn převod provést. Heslo je možné získat buď dotazem na současného určeného registrátora, který je povinen Vám toto heslo sdělit, nebo prostřednictvím formuláře přímo u sdružení CZ.NIC.

Heslo pro transfer si pro Vás může vyžádat také nový registrátor – v tom případě Vám heslo bude doručeno na e-mail, který je uveden v centrálním registru.

Byl pro Vás tento návod užitečný?