Datahost s.r.o.

IP adresa

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

IP adresa

IP adresa je číselné označení každé součásti, která se nějakým způsobem připojuje do sítě Internet, případně do intranetu.

Jelikož jde o 32bit číslo, existuje celkem 4 294 967 296 kombinací IP adres (standard IPv4). Kvůli stále se zvyšujícímu počtu připojených zařízení je současný počet adres nedostačující a bylo tak nutné zavést standard IPv6, kde jsou čísla ve 128bit formátu, který umožňuje až 2128 volných IP adres. IP adresa slouží primárně k jasné identifikaci zařízení, které se do sítě Internet připojuje a není bez ní možné fungovat.

Veřejná IP adresa znamená, že takové zařízení, které „veřejku“ dostane přidělenou, je v celé síti Internet viditelné a zjistitelné. Je tedy možné se na PC s veřejnou IP adresou odkudkoliv na světě přihlásit a pracovat, jako by u něj uživatel seděl doma. Podobné je to s takto nastavenou tiskárnou, která díky veřejné IP adrese může tisknout dokumenty opět odkudkoliv a na požadavek každého, který zná IP adresu a ostatní náležitosti. Stejně tak můžeme pokračovat s IP kamerami, routery, atd. Vše, co má tedy „veřejku“, může být využito odkudkoliv z Internetu. Svojí veřejnou IP adresu můžete zjistit na našich stránkách: https://mojeip.online

Přesným opakem je neveřejná IP adresa. Takovou adresu poskytuje naprostá většina ISP (internet service provider – poskytovatel připojení) svým klientům. S neveřejnou IP adresou můžete tedy na Internetu dělat to samé, co s „veřejkou“, pouze jste omezeni v přístupu na vaší IP adresu pouze z intranetu, případně části intranetu, kterou vám váš ISP vyhradil. Neveřejná IP adresa je na Internetu prakticky „neviditelná“.

Byl pro Vás tento návod užitečný?